Telefoon

+31(0) 88 - 805 0506

Adres

De Limiet 2, Vianen

Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op de door RetailPartners geëxploiteerde website(s). Verwijzingen naar sites die niet door RetailPartners worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. RetailPartners staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen of informatie die daarop worden gedaan. Deze disclaimer kan onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze webpagina gepubliceerd zijn. Wij raden u dan ook aan deze webpagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

Disclaimer

RetailPartners besteedt constante aandacht aan documenten en informatie die wij op de website(s) en in nieuwsbrieven plaatsen. Desalniettemin kan RetailPartners niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor onze klanten en verwijzingen naar sites elders. RetailPartners sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen. De website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

RetailPartners behoudt zich het auteursrecht op haar website(s) voor. Bovendien zijn de op de website(s) van RetailPartners voorkomende afbeeldingen en merknamen van RetailPartners auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van RetailPartners  worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van RetailPartners is het toegestaan de informatie op de website(s) van RetailPartners geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Niets van de website van RetailPartners mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van RetailPartners is gegeven.